Grafiskās identitātes izstrāde - Skārda serviss

Dizaina principi

Izmantojot minimālisma pieeju

izkārtojumam, ir ļoti svarīgi izveidot kompozīciju, kas atbilst dizaina pamatprincipiem, akcentējot baltās vietas izmantošanu, lai radītu vizuālu reljefu izkārtojumā.

Grafiskās identitātes izstrāde - Skārda serviss
Grafiskās identitātes izstrāde - Skārda serviss

Krāsu palete

Par Skārda servisa korporatīvo krāsu

salikuma pamatu izvēlētas būvniecības nozares vidē sastopamās krāsas, kas saistās ar stabilitāti, prognozējamību, klasiskām vērtībām. Galvenais uzsvars ir uz jumtu oranžās krāsas izmantošanu un mierīgiem, piesātinātiem fona toņiem.

Skārda servisa krāsu paletes pamatā ir jumtu oranžais tonis, kuru izcelt un papildināt palīdz fonam izvēlētais zemes pelēkais tonis. Lai butu iespējas vizuālajos materiālos variēt ar toņiem, sekundārajā paletē iekļauti arī papildinošie baltā, pelēkā un metāla pelēkā toņi.

Grafiskās identitātes izstrāde - Skārda serviss

Papildtoņi

Dažādos vizuālajos materiālos,

piemēram grafikos, diagrammās un līdzīgos, pieļaujama pamata toņu izmantošana ar dažādas pakāpes baltās vai melnās krāsas papildinājumiem.

Logo ideja

Skārda serviss

logo idejas pamatā ir ar uzņēmuma galveno pamatdarbību saistīts stilizēts jumta elements, kā arī pirmais nosaukuma burts – S. Abi elementi pastiprina viens otra nozīmi un veido nepārprotamu uzņēmuma tēla galveno vizuālo elementu.

Grafiskās identitātes izstrāde

Logo krāsas

Skārda Serviss

logotipa lietošana vizuālajos materiālos iespējama trijos veidos –

pamatversija (Jumtu oranžā krāsa) iespējama uz balta, izteikti gaiša, vai tieši pretēji – tumša, piesātināta fona.

gaišā versija (balts vai gaiši pelēks logotips) ieteicama uz visiem piesātinātas krāsas, pietiekami tumšiem foniem, kur pamatversijas lietojumā kontrasts ar fonu nav pietiekams.

tumšo versiju (metāla vai zemes pelēka krāsa) ieteicams lietot uz vidēji tumšiem foniem, kā arī gadījumos, kad nav iespējama pamatversijas lietošana.

Vizuālās identitātes izstrāde

Logo grafiskā zīme

Spēcīga, nepārtraukta

līnija savienojot divus jumtu elementus veido stabili stāvošu, viegli nolasāmu S burtu, vienlaikus piešķirot tam nelielu trīs-dimensionālu efektu. Grafisko zīmi iespējams lietot atsevišķi kā pamata grafisko elementu.

Grafiskās zīmes uzbūves pamatā izmantotas trijos dažādos leņķos novietotas paralēlas taisnes, kuras veido stilizētu S burtu ar noapaļotiem stūriem.

Grafiskās identitātes izstrāde

Skārda Serviss

Logotips

ir elementu kopa, kas sastāv no grafiskās zīmes un organizācijas nosaukuma latviešu valodā. Grafiskās zīmes pamatā ir trijstūra formas jumta elementu savienojums, kurā nepārtrauktas līnijas formā tiek izveidots stilizēts S burts. Trijstūra forma pati par sevi ir figūra ar ļoti stabilu pamatni un vizuālu virzību uz augšu – uz izaugsmi. Uzņēmuma nosaukums lietots ALL CAPS jeb lielo burtu formātā, lai nodrošinātu maksimāli labu lasāmību kā lielos, tā mazos izmēros. Izšķir divas pamatlogo versijas – horizontālo un vertikālo, kuras var tikt izmantotas pēc nepieciešamības un konteksta.

Vizuālās identitātes izstrāde

Primārais burtveidols

Brockmann

ir izcils ģeometrisks bez serifa fonts, kas harmoniski apvieno ģeometriskas formas, neuzkrītoši radot smalku līdzsvaru starp klasiskām burveidolu vērtībām un modernu inovāciju. Tas iemieso tehnisko precizitāti vienlaikus izceļot tā atšķirīgo raksturu, kas rada askētisku, taču valdzinošu fontu, kas izstaro personību. Pateicoties tā daudzpusībai, Brockmann piedāvā astoņus stilus, kas piemērots plašam lietojumu klāstam.

Vizuālās identitātes izstrāde

Sekundarais burtveidols

Inter

ir plaši variējama burveidolu ģimene, kas ērti lietojama kā digitālajā vidē, tā arī drukātajos materiālos. Tā ir brīvi pieejama Google Fonts vietnē un lietojama gadījumos, kad primārais burtveidols kādu apstākļu dēļ nav izmantojams.

Sociālo mediju stratēģija

Sociālo mediju “galvenes” paraugs

Sociālo mediju kontu profila

galvenes bildēs ieteicams izmantot vienu, nestilizētu foto, kas uzskatāmi parāda uzņēmuma galvenos darbības virzienus, papildinot to ar galveno saukli – “Drošākā izvēle Tavam jumtam”, kas novietots attēla centrā. Nepieciešamības gadījumā uz attēla var lietot tumšas krāsas virsklāju (overlay), lai iegūtu pietiekamu konstrastu ar saukli un tas būtu labi salasāms uz attēla fona. Galvenes bildes jāizmanto kā zīmola komunikācijas nevis informācijas nesēja lauki, tāpēc tajās vajadzētu izvairīties no cita veida satura – kontaktu, pakalpojumu aprakstu, akciju, utt. izmantošanas.

Vizuālā identitāte

Soc. tīklu ieraksta vizuālis

Pamata grafiskajam vizuālim

ir izvēlētas kvadrāta proporcijas. Satura lauka, kā arī logotipa izmērus definē proporcijas pret attiecīgā materiāla diognāles garumu. Logotipu paredzēts novietot kādā no četriem vizuāļa stūriem. Informatīvā satura izvietošanai izmantojama puse no vizuāļa izmēra, kura tiek aizpildīta ar krāsu laukumu, uz kura izvietota teksta daļa. Logo var tikt novietots uz šī laukuma, bet pieļaujama tā izvietošana arī uz attēla, ja tā kontrasts ar fonu ir pietiekams.

Gadījumos, kad paredzēts vizuālis, kurā neparādīsies informācijas daļa, ieteicams lietot grafisko logotipa simbolu, kurš novietots kādā no attēla stūriem, kurā tam ir vislabākais kontrasts ar fonu.

Vizuālās identitātes izstrāde

Soc. mediju “story” uzbūve

Paraugā

parādītas informācijas sadalījuma izvietojuma iespējas sociālo mediju “story” ierakstos. Arī šajos vizuāļos diognāles garums definē gan satura lauka lielumu, gan logo dimensijas.

Vizuālās identitātes izstrāde
Vizuālās identitātes izstrāde

Grafiskais raksts

Lai pastiprinātu zīmola

klātesamību un nozīmi vizuālajos materiālos, ir izstrādātas vairākas grafiskā raksta kombinācijas, kuras var tikt izmantotas dažādu neitrālu prezentmateriālu izstrāde, kā arī citos vizuāļos, kas nepilda informācijas nesēju funkcijas. Par pamatu grafiskajam rakstam izmantotas logotipa grafiskās zīmes, kuras kombinētas dažādos izmēros un savstarpēji saistītos novietojumos.

Vizuālās identitātes izstrāde

Soc. mediju “story” paraugi

Attēla – krāsu laukuma

un satura izvietojumā var tikt izmantotas visas šajā dokumentā nodefinētās zīmola krāsas, ievērojot kombināciju ieteikumus. Vizuāļa tekstuālajai daļai nevajadzētu būt garākai par 5-7 vārdiem, lai tie varētu tikt lietoti pietiekami lielā un uzmanību piesaistošā izmērā. Visa pārējā vizuāli papildinošā informācija novietojama ieraksta pavadošajā tekstā.

Vizuālās identitātes izstrāde
Vizuālās identitātes izstrāde
Vizuālās identitātes izstrāde

Vizuāļu paraugi

Esošajos paraugos

redzamas iespējamās satura novietojuma un krāsu kombinācijas; tās ir pielāgojamas, ievērojot iepriekš minētos noteikumus.

Vizuālās identitātes izstrāde
Vizuālo materiālu izstrāde
Vizuālo materiālu izstrāde
Vizuālās identitātes izstrāde
Vizuālās identitātes izstrāde